آلبوم گروه نمایشی شاهد در فجر 91

/
مکان: روستای اصفهک عکاس: مهدی حسینی مقدم تعداد عکس: 60 تاریخ …

آلبوم گروه نمایشی نوجوانان در فجر 91

/
مکان: روستای اصفهک عکاس: مهدی حسینی مقدم تعداد عکس: 67 تاریخ …

آلبوم همایش پیاده روی استقبال از خورشید فجر- بهمن 87

/
مکان: روستای اصفهک عکاس: حمیدرضا حسینی مقدم تعداد عکس: 54 تاریخ : 1…