آلبوم محرم - آذر 1390

/
مکان: روستای اصفهک عکاس: مهدی حسینی مقدم تعداد عکس: 194 تاریخ…

آلبوم استقبال عزاداران حسینی اصفهک از دسته عزاداری روستای چیروک در زرگ - مهر ماه 1396

/
مکان: روستای اصفهک عکاس: مهدی حسینی مقدم تعداد عکس: 108 تاریخ…