آلبوم محرم - آذر 1390

/
مکان: روستای اصفهک عکاس: مهدی حسینی مقدم تعداد عکس: 194 تاریخ…

آلبوم عاشورای حسینی و مراسم نخل گردانی - مهرماه 1396

/
مکان: روستای اصفهک عکاس: مهدی حسینی مقدم تعداد عکس: 250 تاریخ…