آلبوم تاسوعای حسینی و مراسم نمادین گهواره حضرت علی اصغر - مهر ماه 1396

/
مکان: روستای اصفهک عکاس: مهدی حسینی مقدم تعداد عکس: 143 عدد ت…