ورک شاپ حظ طاق در پژوهشکده معماری خاک اصفهک- آبان 1396

/
مکان: پژوهشکده بافت تاریخی اصفهک عکاس: علیرضا سالاری کامرود تعداد عک…
بافت تاریخی روستای اصفهک

تایم لپس بافت تاریخی روستای اصفهک -یک عصر پاییزی آبان96

/
حال و هوای یک عصر پاییزی در بافت تاریخی اصفهک

بافت تاریخی اصفهک در شب - فروردین 96

/
یک شب رویایی در بافت تاریخی اصفهک