ورک شاپ حظ طاق در پژوهشکده معماری خاک اصفهک- آبان 1396

/
مکان: پژوهشکده بافت تاریخی اصفهک عکاس: علیرضا سالاری کامرود تعداد عک…

بافت تاریخی اصفهک در شب - فروردین 96

/
یک شب رویایی در بافت تاریخی اصفهک

جشن سده در روستای اصفهک - بهمن 1393

/
جشن سده آیین باستانی است که همه ساله در بهمن ماه در روستای اصفهک برگزار می شود.

آلبوم نوروز 92

/
مکان: روستای اصفهک عکاس: مهدی حسینی مقدم تعداد عکس: 43 تاریخ …

آلبوم گروه نمایشی شاهد در فجر 91

/
مکان: روستای اصفهک عکاس: مهدی حسینی مقدم تعداد عکس: 60 تاریخ …

آلبوم گروه نمایشی نوجوانان در فجر 91

/
مکان: روستای اصفهک عکاس: مهدی حسینی مقدم تعداد عکس: 67 تاریخ …

آلبوم همایش پیاده روی استقبال از خورشید فجر- بهمن 87

/
مکان: روستای اصفهک عکاس: حمیدرضا حسینی مقدم تعداد عکس: 54 تاریخ : 1…

آلبوم محرم - آذر 1390

/
مکان: روستای اصفهک عکاس: مهدی حسینی مقدم تعداد عکس: 194 تاریخ…

آلبوم عاشورای حسینی و مراسم نخل گردانی - مهرماه 1396

/
مکان: روستای اصفهک عکاس: مهدی حسینی مقدم تعداد عکس: 250 تاریخ…

آلبوم استقبال عزاداران حسینی اصفهک از دسته عزاداری روستای چیروک در زرگ - مهر ماه 1396

/
مکان: روستای اصفهک عکاس: مهدی حسینی مقدم تعداد عکس: 108 تاریخ…