آلبوم گروه نمایشی نوجوانان در فجر 91

/
مکان: روستای اصفهک عکاس: مهدی حسینی مقدم تعداد عکس: 67 تاریخ …